Международен превоз

0888 932 964, 0895 429 456

Тарифи за превоз на автомобили извън Република България: 

Тегло

За страни Членки на ЕС - Пълен

За страни Членки на ЕС - Празен

За страни извън ЕС*
- Пълен

За страни извън ЕС*
- Празен

До 1800 кг.

0,50 €/км.

0,50 €/км.

0,50 €/км.

0,50 €/км.

От 1800 кг. до 2500 кг.


1,00 €/км.

1,00 €/км.

1,00 €/км.

1,00 €/км.

2 или 3 МПС

По съвместно договаряне в зависимост от дестинацията.

По съвместно договаряне в зависимост от дестинацията.

По съвместно договаряне в зависимост от дестинацията.

По съвместно договаряне в зависимост от дестинацията.

* За превоз на автомобили извън рамките на ЕС допълнително се начисляват магистрални и терминални такси.

– За превоз на автомобили на стойност над 5000 € се сключва карго застраховка за сметка на клиента.

Цените не включват ДДС