Международен превоз на автомобили и техника


Международен превоз на автомобили и техника


Телефони за контакт:

+359888 932 964
+359888 310 784

Международен превоз на автомобили и техника в чужбина.  Тарифи за превоз на автомобили извън Република България:

За страни членки на ЕС

от 1800 кг. до 2500 кг.

цена 0,50 /км.

важно

За страни извън ЕС*

от 1800 кг. до 2500 кг.

цена 1,00 /км.


Можете да разчитате на нас по всяко време за репатриране.

По съвместно договаряне в зависимост от дестинацията.
* За превоз на автомобили извън рамките на ЕС допълнително се начисляват магистрални и терминални такси.

– За превоз на автомобили на стойност над 5000 ? се сключва карго застраховка за сметка на клиента.

Цените не включват ДДС